เอกสารการเช่ารถ

  • รูปถ่ายบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายใบขับขี่
  • ตารางเดินทาง/เที่ยวบิน (เวลาจะได้ไม่คลาดเคลื่อนในการรับส่งรถ)
  • หลักฐานการโอนเงินจองรถ
  • เงินมัดจำรถ 3,000 – 5,000 บาท
  • (จ่ายเงิน ณ วันรับรถพร้อมทำสัญญาเช่ารถ และจ่ายคืนเมื่อคืนรถ)