วิธีการเช่ารถ

เมื่อเช่ารถกับเรา เอกสารที่ต้องเตรียม

– รูปถ่ายบัตรประชาชนของผู้เช่า/ผู้ขับขี่ จำนวน 1 ฉบับ

– รูปถ่ายใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้เช่า/ผู้ขับขี่ จำนวน 1 ฉบับ

– รูปถ่ายบัตรประชาชนของผู้เช่าร่วม จำนวน 1 ฉบับ

– เงินโอนจอง 500 – 1,000 บาท เพื่อทำการจองรถ

– เงินมัดจำ 3,000 – 10,000 บาท

*** เงินมัดจำ ทางร้านจะคืนเงินหลังจากส่งมอบรถคืนเรียบร้อยค่ะ

Call Now Button