วิธีการเช่ารถ

เอกสารที่ต้องเตรียม เมื่อเช่ารถกับเรา

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่า/ผู้ขับขี่ จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้เช่า/ผู้ขับขี่ จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าร่วม จำนวน 1 ฉบับ

– เงินมัดจำ 3,000 – 10,000 บาท

** เงินมัดจำ ทางเราจะคืนเงินหลังจากส่งมอบรถคืนเรียบร้อยค่ะ

ช่องทางการชำระเงิน

Call Now Button